Čeština
 
USK Provod
 
 
 

Online přihláška

Přihlašuji se k členství do klubu USK PROVOD Ústí nad Labem.

Informace o rodičích:
 

Souhlasím s tím, aby klub zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté jemu v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu. Dále souhlasím s tím, že klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence Českého atletického svazu a svým podpisem souhlasím se zařazením do SpS (Sportovní středisko mládeže) klubu. Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák. č.101/2000 Sb.

Přihlášku odevzdávejte společně s potvrzením o zdravotní způsobilosti dítěte (u dětí do 9 let včetně, stačí potvrzení od dětského lékaře, u ostatních tj. 10 let a výše, již musí být potvrzení od sportovního lékaře), tyto pohlídky se každý rok opakují.


Stažení dokumentů:

 
 
Kontakt na klub

USK Provod je atletický klub v Ústí nad Labem. Je určený pro všechny věkové kategorie od 5 – 50 let, muže, ženy, děti i mládež, i pro ty nejmenší.

Telefon: +420 777 709 837

Mail: alexej.lesnik@seznam.cz

Pracovní doba: 8 – 19 hodin

Adresa: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Číslo účtu na platby: ČSOB – 1034384/0300

Facebook

 
 
 
USK PROVOD ©2021 Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo grafické a webové studilo Lagarto.cz